ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


ENGLISH VERSION


การตรวจสอบการเข้าทำลายของปลวก article

          ควรเริ่มจากการตรวจสอบบริเวณที่ชื้น มืด และปราศจากการรบกวน เช่น ห้องน้ำชั้นล่าง ห้องเก็บของ ห้องใต้บันได ท่อน้ำทิ้งจากบ้าน และท่อส้วมที่ต่อลงมาจากห้องน้ำชั้นบน เป็นต้น เพระพบว่าท่อส้วมที่ต่อมาจากชั้นบน มักจะมีแผ่นไม้อัดหรือวัสดุอย่างอื่นปิดเอาไว้เพื่อความเหมาะสม ทำให้เหมาะสำหรับปลวกทำทางเดิน

        บ่อยครั้งที่ปลวกจะทำทางเดินเกาะท่อส้วมขึ้นไปทำลายไม้บนอาคาร ต้องหมั่นตรวจดูตามผนังปูนหรือคอนกรีตว่ามีรอยทางเดินของปลวกหรือไม่ วัสดุที่เป็นไม้ของอาคารอาจใช้ค้อนทุบเบาๆ สังเกตุเสียงผิดปรกติตามจุดต่างๆ ถ้าสงสัยมากๆ ก็ควรงัดแงะออกมาตรวจดู

         สำหรับปลวกกินไม้แห้ง อาจสังเกตุมูลที่ปลวกพวกนี้ขนทิ้งตกอยู่ตามพื้นบ้าน มีลักษณะเป็นก้อนกลมรีขนาดเล็ก แตกต่างจากการทำลายของมอดปีกแข็งเจาะไม้ที่มีลักษณะเป็นขุยละเอียด การทำความสะอาดบ้านอย่างถี่ถ้วนก็จะช่วยในการตรวจสอบดูการเข้าทำลายของปลวกได้เช่นกัน

         สำหรับเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องเรือนที่เป็นไม้ ตั้งติดผนังไว้เป็นเวลานาน โดยเฉพาะด้านหลังกรอบรูป ควรขยับออกมาดู เพื่อการตรวจสอบการเข้าทำลายของปลวก

                           
การตรวจสอบการเข้าทำลายของปลวก
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Wel-Pest Control Co.,Ltd. Tel : 0-2530-2412, 0-2530-2415-7, 0-2934-4907